1. Open de verpakking en haal de radiator eruit met de beschermende nylon hoes. Scheur de beschermende nylon afdekking buiten de doos zonder het apparaat te beschadigen en neem de montage-eenheid eruit.

2. Correcte ruimte moet worden gemeten om ervoor te zorgen dat de verbindingskabel eenvoudig op de elektrische aansluiting kan worden aangesloten. Na bepaling van het installatiegebied moeten de gaten worden gemarkeerd volgens de methode die wordt getoond in figuur 4.

3. Na het markeren van de punten volgens figuur 4, worden de gaten geboord door een boor met een diameter van 10 mm en de plastic deuvel (zie figuur 3-deel A) die zich in de installatie-items bevinden, worden in deze gaten gestoken.

4. Bevestig de ankers (4 stuks) (zie afbeelding 3 – deel B) op de plastic deuvel met de ring (zie afbeelding 3 – deel C) en (zie afbeelding 3 – deel D).

5. Plaats de plastic onderdelen (zie afbeelding 3 – deel E) in de onderste montagebeugel (zie afbeelding 3 – deel G) en monteer de montagebeugels (zie figuur 3 – deel FG) op de buizen met de schroef (zie figuur 3). – deel H).

6. Bevestig de installatiebeugels (4 stuks) op de handdoekverwarmer en bevestig de handdoekverwarmer aan de muur door de installatiebeugels op ankers (zie afbeelding 3 – deel B) aan de muur vast te schroeven (zie afbeelding 3 – deel I).

OPMERKING: bescherm de besturingseenheid tegen stoten tijdens de installatie.

1. Plaats de geaarde contactdoos om uw apparaat te bedienen.
2. Druk gedurende 3 seconden op de aan / uit-knop van uw apparaat om in te schakelen.
3. Druk op de aan / uit-knop van uw apparaat voor de ecostand.
4. Druk op de aan / uit-knop van uw apparaat voor de max-modus.
5. Druk gedurende 3 seconden op de Aan / Uit-knop van uw apparaat om uit te schakelen.